Helst inte falla på jobbet

Har man som jag ett ganska riskfyllt arbete gäller det att ha rätt utrustning och rätt kunskaper. Endast rätt utrustning håller ju inte om den som använder utrustningen som inte förstår hur den fungerar. Arbetar man på tak och på höga höjder på alla slags olika arbetsplatser bör arbetarna känna till vad de har rätt till. Arbetsgivarna har stort ansvar i Sverige för arbetarnas säkerhet. Så är inte fallet på andra håll i världen. Länderna i Norden har ganska lika lagar och säkerhetstänk. Vi har samhällen som påminner mycket om varandra. Men jag har varit med om arbetsplatser i Kina, som inte alls ser på sina arbetare som värdefulla tillgångar och som mycket väl kan tänka sig fuska med säkerhet. Så en får vara glad att en bor i Sverige, om man säger så.

Utbildning inom fall

Vi i Sverige får nödvändig fallskyddsutbildning eftersom arbetsgivarna enligt lagen måste tillgodose vår säkerhet när vi ger oss upp i elstolpar, takarbeten och reparationer på hög höjd, till exempel. Där får vi veta hur vi ska använda skyddsutrustningen, vilka moment vi ska ta hänsyn till och vad vi ska göra om nu olyckan skulle vara framme. Det är nästan frestande att säga att det dessutom är bra om man som arbetare på hög höjd är smal och lätt, men det kan ingen arbetsgivare kräva av sina arbetare, men det underlättar, tro mig. Jag tänker så, och tycker att eftersom jag har ett arbete som kräver god fysik, håller jag mig gärna i form, ser till att bygga muskler så jag är stark och inte lägger för många kilon på mig. Tycker du annorlunda? Kommentera gärna här på bloggen. Tack för ordet!

23 Sep 2017